HAUR HEZKUNTZA DEKRETUA PDF

2ºmaila, Haur Hezkuntza() DEKRETUA. Dekretua (power point) ( ).pptx · materia, dekretua definizio, Haur guztiei zuzendutako jarduera pedagogikoak biltzen dituen dokumentua Preskriptiboa Hezkuntza saila Estatu mailatik datorren dekretua. Hezkuntza-helburu batzuk lortzeko Haur guztiei zuzendutako jarduera asmoz, Estatu mailatik datorren dekretua Hezkuntza saileko eko dekretua.

Author: Zukasa Tozahn
Country: Barbados
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 16 January 2012
Pages: 410
PDF File Size: 12.87 Mb
ePub File Size: 13.45 Mb
ISBN: 944-3-62840-497-1
Downloads: 20952
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Votaur

Ebaluazioa ez da irakaslearen lana, besterik gabe, izango. Bigarren hizkuntzako heldu gehienek, ordea, horrelako hausnarketa esplizituak egiteko joera izaten dute.

Iritzia eman, iritzia eskatu, galdetu, erantzun Behaviorismoak proposatzen zituen ariketa errepikakorrak, zuzentasun gramatikala, ahoskera zaindua eta ohitura onak lortzeko helburua zeukaten ariketa analitikoak, atzean uzteko beharra ikusten da.

Hobeto komunikatzea izaten da helburu.

Taldeak zer egin behar duen irakasleak diseinatuko du aurretik. Komunitate akademikotik kanporako oihartzunik izango balu, hobe. Metodo komunikatiboaren helburua ikaslearen komunikazio gaitasuna garatzea da.

Berbaldien, diskurtsoen, lanketarako eta horien alde pragmatiko eta soziolinguistikoen lanketarako, ikasleak egoera ahalik eta errealetan murgiltzeko ahaleginak egiten dira. Testuinguru horietan komunikatzeko behar ziren hizkuntz formak lantzen ziren testuinguru horietan bete zitezkeen komunikazio-funtzioetan trebezia lortzeko asmoz.

Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratua. Errepikatzeko hautatzen ziren hizkuntza formak gramatikalki oso zuzenak eta erabilgarriak behar zuten, errepikatzaileak inolako akatsik bereganatu ez zezan. Hizkuntza ikasleari ekintzak ahalik eta aktiboen egitea proposatzen zaio, ekintza sortzaileak gehienetan.

Bukaeran ekoiztutako zerbait edukitzea komeni, ahal bada zerbait materiala. Esate baterako, Hizkuntzen trataera bateratua izan da EAEko hezkuntza saileko lehentasun ildoetako bat. Dkretua idazteko, esaterako, wiki bat erabil daiteke. Hausnarketa metalinguistikoek, hizkuntzari buruzko hausnarketek lagunduko diote ikasleari hizkuntza zuzenago, egokiago erabiltzen.

  AW139 FLIGHT MANUAL PDF

Pribazitate politika Wikipediari buruz Lege oharra Garatzaileak Dekrrtua adierazpena Mugikorreko bista. Izan ere, hobe izaten da irakasleek ikasleekin indartze positiboa erabiltzea akatsen ehizan ibiltzea baino. Frogatuta dago egoera horietan bai irakasten dutenek bai ikasten dutenek, jakina, guztiek probetxu handia ateratzen diotela egoera komunikatiboari.

Haur Hezkuntzako Legedia by Garazi Gastesi on Prezi Next

Gaur egungo internetek aukera berriak eskaintzen ditu informazioa elkarlanean sortzeko eta elkar trukatzeko: Ahoz zein idatziz egin daitezke. Ikasleak kazetari klasikoaren rolean jarrita komunikatzeko gaitasuna garatuko dela argi dago. Ikasleek rol aktiboa izan dezaten proiektuak edo atazak antolatzen dituzte pedagogoek, non ikasleek protagonismo osoa izango duten eta irakasleek, dekretuaa, laguntzaile, sustatzaile, ebaluatzaile rolak jokatuko dituzte, besteak beste.

Aurkitu den hiztegirik zaharrena, Landuchio eta gramatika zaharrenak, Arnaud Oihenart eta Manuel Larramendi dira. Ikasleek, bakarka edo kideen laguntzarekin, beste ikaskideen aurrean azalpenak, deskripzioak, diapositiba aurkezpenak, laburpenak edota beste naur diskurtso mota praktikatuz aurrera egingo dutela uste da; hizkuntza jendaurrean erabiltzen, hizkuntza ikasiko dela defendatzen du komunikazio-ikuspegiak.

Hizkuntzalari konparatibista batek, esate baterako, hainbat hizkuntzen berri izaten du eta ez du zertan hizkuntza guztietan trebezia sortzaileak mintzatzeko gaitasuna, idatziz sortzeko gaitasuna izan.

Baina ez da gauza bera hizkuntza bat ulertzeko helburua izatea edo hizkuntza bat ondo jakiteko helburua izatea.

Ikuspegi komunikatibo

Ikusketak Irakurri Aldatu Aldatu iturburu kodea Ikusi historia. Nezkuntza komunikatiboak benetakoak baldin badira hobe, baina besterik ezean, errealitatean dauden egoeren ahalik eta antz handien duten egoerak sortu behar dira. Hona hemen, adibide legez, DBH1 Euskara eta literatura irakasgairako Curriculuma ezartzen zuen Dekretuak aipatzen zituen ebaluazio-irizpide batzuk [7]:.

Hizkuntza betiere lanabes izango da, baina helburu ere izan daiteke, proiektua hizkuntzaren didaktikari loturik egonez gero, batez ere. Testuak ebaluatzeko gero eta ohikoago erabiltzen dira ebaluatzeko kontrol zerrendak. Ondo komunikatzeko zuzentasun gramatikala lortzeaz gain, egokitasun pragmatikoa eta soziolinguistikoa lortzen ikasi beharko. Baina zuzentasuna, askotan, hizkuntza eredu egokiei jarraiki ikasten da, hdzkuntza metalinguistikoen laguntzaren behar handiegirik gabe. Edozein hezkjntza izan daiteke egoki komunikatzeko gaitasuna garatzeko eta taldean lan egiteko baldin eta gaia ikasleen interesa eta komunikatzeko gogoa edo beharra pizten badu.

  CALIFORNIA DMV PRACTICE TEST 2013 PDF

Komunikazio ikuspegia ardatz duen hizkuntzen didaktikan ezin da ahaztu hizkuntzak erabiltzeko ikasten direla.

Edozein hizkuntzatan lehen urratsak, modu akademikoan, egiteko hiztegia eta gramatika behar-beharrezkotzat jotzen zen. Orain Europan badago kontu honetan ezin utzizkoa den dokumentua: Eta erabiltzen ziren gramatikak, hizkuntza modu logiko eta estrukturatuan ondo deskribatzen zuten hiztegiak, tratatuak, izaten ziren.

Ikuspegi honen arabera, hizkuntza bat jakitea, besterik gabe, ez da nahikoa. Horretarako ahozko diskurtsoak grabaturik izateak lagun dezake. Komunikazio-ikuspegiaren oinarrizko kontua da ondo bereiztea zer den kodea jakitea eta kodea erabiltzen jakitea.

Zuzentasun gramatikala izango da xedeetariko bat. Hiztegia alde batetik eta gramatika bestetik ondo landuta, edozein hizkuntza ikas zitekeela, uler zitekeela, uste zen. Dekretuw ri metodo komunikatiboa deitu bazaio ere, zenbait artikulutan azpimarratzen da ikuspegi hau ez dela hizkuntzen ikaskuntza eta irakaskuntza metodo hezkuntzxbaizik eta komunikazio gaitasuna garatzeko orientabideen multzo bat.

Ezin da, esate baterako, sermoi hezkintza kaixo!